Ivan Snick

Voorkeurmateries:

Agrarisch recht
Contractenrecht

 

 

Ivan Snick behaalde in 1958 de diploma’s doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat aan de KU Leuven.
Hij was Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie, vele jaren lid van de Raad van de Orde van de Balie te Ieper.  In 1984 werd hij Stafhouder.  Hij is gewezen plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
In de loop der jaren publiceerde hij diverse artikels i.v.m. pachtrecht in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en het Tijdschrift Notariaat.  Samen met Mrs Henri d’Udekem d’Acoz en Marc Snick schreef hij naslagwerken zoals “De Pachtovereenkomst” (Larcier) en “Handboek Bezetting ter Bede” (Story Publishers).
Sinds 2008 maakt hij deel uit van het team van de advocatenassociatie Snick & Vandaele.