Onze filosofie

Wij hechten veel belang aan onafhankelijkheid en aan beroepsethiek.  Begrippen als openheid, eerlijkheid, hoffelijkheid en wederzijds respect dragen we hoog in het vaandel.

Boven alles streven we het belang van de cliënt na.  Hierbij verkiezen we, in de mate van het mogelijke, een resultaatsgerichte en pragmatische aanpak boven een dogmatische en louter principiële benadering, die meestal zware procedures met zich mee brengt.  Bij het adviseren van de cliënt speelt de kosten-batenafweging steeds een grote rol.  De cliënt vraagt immers een oplossing voor zijn probleem, niet noodzakelijk een lange en dure procedure.

Wij houden er ook rekening mee dat een geschil meestal ook mentaal weegt op de cliënt, die vaak een goed onderhandelde en correcte regeling verkiest, die hem toelaat het geschil achter zich te laten.

Wanneer een procedure evenwel onvermijdelijk is, behartigen wij de belangen van de cliënt met grote gedrevenheid met het doel een optimaal resultaat te bekomen.

 

Fides facit fidem           
​Vertrouwen schept vertrouwen