Ereloon

De staat van kosten en ereloon kan de volgende elementen bevatten:

de kantoorkosten

Dit zijn enerzijds de vaste, algemene kosten ten behoeve van de werking van het kantoor (personeel, infrastructuur, hardware, software, onderhoud, telefoon, materialen e.d.m.) en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier gebonden kosten (aanleg dossier, dactylo, postzegels, kopies, verplaatsingen e.d.m.).

de gerechtskosten

Dit zijn de kosten van gerechtsdeurwaarders en vertalers voor zover ze door ons worden betaald, griffiekosten, kosten betaald aan het hypotheekkantoor, het kadaster e.d.m..  Deze kosten worden uiteraard eenvoudig doorgerekend.

Een belangrijk deel van deze kosten kan, in geval van procedure met positieve afloop, op de tegenpartij worden verhaald.

het ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat of zijn medewerkers geleverde prestaties.

Er wordt ofwel een uurtarief afgesproken, of een procentueel of forfaitair tarief. Bij de begroting kunnen we ook rekening houden met het behaalde resultaat en de belangrijkheid van het dossier, in beide gevallen zowel in positieve als in negatieve zin, als met de hoogdringendheid waarmee het dossier diende behandeld te worden.

Bekijk de tarieven

 

Summum ius summae iniuria (Cicero)        
Het recht op de spits drijven is het grootste onrecht